O nas

bus

Prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego osiągamy dzięki współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. W trosce o prawidłowy rozwój wychowanków, ich dobro i bezpieczeństwo, współpracujemy ściśle z rodzicami. Aktywna postawa rodziców, ich zaangażowanie w prace przedszkola oraz dobra komunikacja bieżąca przekładają się na efekty dydaktyczno-wychowawcze i satysfakcję z pracy.

Dzięki otwartości rodziców na podejmowanie wspólnych działań, występowali oni między innymi w roli aktorów w spektaklach dla dzieci, prezentowanych nie tylko dla społeczności przedszkolnej, ale również dla szerszego grona (w czasie Święta Rodziny (maj 2014) oraz na scenie Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (październik 2014). O aktywnej postawie rodziców świadczą również liczne występy naszych dzieci na wielu scenach w Nadarzynie i okolicy, na które rodzice dowożą swoje pociechy własnymi środkami lokomocji.

Rodzice uczestniczą  także w prowadzeniu zajęć. W czasie spotkań z dziećmi opowiadają im o swoim zawodzie, hobby lub czytają książki. Robią to już od kilku lat, wzbudzając zainteresowanie i podziw. Wnoszą wiele ciekawostek fascynujących nie tylko dzieci. Daje to dzieciom poczucie dumy ze swoich rodziców  oraz rozwija więzi międzypokoleniowe i buduje bliskie więzi całej społeczności przedszkolnej.

Rodzice obdarowali dzieci kamizelkami odblaskowymi, pomagając w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze, rekwizytami potrzebnymi do przedstawień przedszkolnych, przygotowaniu stołu na coroczne spotkanie opłatkowe, brali udział we wspólnym kolędowaniu itp. Przed świętami Bożego Narodzenia (2014) Rodzice uczestniczyli aktywnie w konkursie na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową. Przygotowali razem ze swymi pociechami  wiele niezwykle pięknych, pomysłowych bombek. Sami wybierali najpiękniejszą spośród 32 walczących o grand prix. A wybór nie był łatwy, bo każda z nich była inaczej fascynująca.

Rodzice chętnie uczestniczą w prowadzonych przez przedszkole badaniach dotyczących oceny jakości naszej pracy. Zgłaszają sugestie zmian wspomagając nas w pomysłach związanych z troską o jak najlepszą jakość działania naszego przedszkola. Chętnie dzielą się swoimi obserwacjami, wiedzą i doświadczeniem.

To tylko niektóre przykłady aktywności rodziców, koniecznej dla rozwoju naszych dzieci. Wspólna troska o ich dobro owocuje oczekiwanymi efektami.

Przedszkole prowadzi edukację pedagogizującą dla rodziców i nauczycieli, wspomagając ich w procesie wychowawczo-edukacyjnym dzieci. Są to przekazy bezpośrednie i pośrednie. Przekazami bezpośrednimi są prowadzone u nas szkolenia w formie wykładów, seminariów itp. przez specjalistów zajmujących się problematyką edukacyjno-wychowawczą dzieci, a w szczególności przez naszych nauczycieli. Przekaz pośredni polega na udostępnianiu rodzicom artykułów, referatów, filmów, prezentacji przygotowanych przez specjalistów, będących często pracownikami naszego przedszkola. Podejmowana tematyka jest stale wzbogacana.

Niektóre treści szkoleniowe są dostępne nie tylko dla rodziców dzieci „Jupikowych”, ale również dla szerokiego kręgu odbiorców. Można je znaleźć zarówno na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Rodzica/Akademia Rodzica, jak i na stronie www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl.