O nas

bus

"Jupik to dla dziecka raj,
więc tu swoje dziecko daj"

 

Przedszkole Niepubliczne JUPIK rozpoczęło swoją działalność w Nadarzynie z  dniem 1 stycznia 2009. Zostało utworzone przez Fundację Kultury Informatycznej i działa w jej obiekcie.

Jest czynne cały rok (z przerwą wakacyjną od połowy lipca do połowy sierpnia) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Przyjmuje dzieci w  wieku od 2,5 do 6 lat. Prowadzi także grupę adaptacyjną, sprawując opiekę dzienną dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku przedszkolnego.

W roku szkolnym 2016/17 zajęcia przedszkolne są prowadzone w pięciu grupach. Są to:

• maluchy (dwie grupy),
• średniaki (jedna grupa),
• starszaki (dwie grupy),
• zerówka (jedna grupa).

Grupy liczą nie więcej niż 20 przedszkolaków.

Nauczyciele-wychowawcy oraz inni nauczyciele nie będący wychowawcami, realizują zajęcia z podstawy programowej. Ich prace wspomagają psycholog, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta integracji sensorycznej. Nauczycielom pomagają w pracy ich asystenci.

Zapraszamy dzieci:

 • do wszystkich grup przedszkolnych,
 • do "żłobka",
 • na zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej,
 • z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zapewniany im fachową pomoc terapeutyczną.

Nabór trwa cały rok.

 

DNI OTWARTE

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami codziennie, a w szczególności w dni otwarte. Wtedy dzieci mogą uczestniczyć we wspólnej zabawie wraz z naszymi przedszkolakami. Będzie to okazja do poznania nas, a nie tylko oferty edukacyjno-wychowawczej.

Zapraszamy w godzinach 10.00-11.30 w I i III wtorek miesiąca:

 • 4, 18 października,
 • 8, 22 listopada,
 • 6, 20 grudnia,
 • 3, 17 stycznia,
 • 7, 21 lutego,
 • 7, 21 marca,
 • 4, 18 kwietnia,
 • 9, 23 maja,
 • 6, 20 czerwca,