Aby zapisać dziecko do przedszkola należy złożyć wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy, podpisać umowę, opłacić jednorazowe wpisowe (niezwracane w przypadku rezygnacji z przedszkola) na konto:
46 1090 1056 0000 0001 3352 2724
Fundacja Kultury Informacyjnej
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Karta zgłoszeniowa i umowa

 

 

 

Partnerzy i przyjaciele: