O nas

bus

„Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich dla drugich.” JP II

Przywołując tę piękną, głęboką myśl, wypowiedzianą przez Jana Pawła II, wielkiego humanisty i społecznika, pragniemy podkreślić, że w naszych przedszkolnych działaniach przyświeca nam to odpowiedzialne przesłanie. Przedszkole Niepubliczne „Jupik” ma bowiem szczególny wymiar wspólnotowy. Kształtuje młodych ludzi w procesie wychowawczo-edukacyjnym, troszcząc się o ich wszechstronny rozwój, kształtowanie odpowiedzialnych zachowań opartych na etyce chrześcijańskiej, a w szczególności odkrywając i rozwijając ich talenty. Wszechstronny rozwój dzieci nie może ograniczać się do działań jedynie w obrębie przedszkola. Dzieci prezentują swoje talenty i nabyte umiejętności na zewnątrz i podejmują pomocne działania na rzecz innych. I robią to dzięki życzliwej współpracy nie tylko z Rodzicami, ale również z naszymi Partnerami i Przyjaciółmi. Są to między innymi:

• przedszkola i inne placówki oświatowe działające głównie na terenie powiatu pruszkowskiego,
• ośrodki kultury, a w szczególności Nadarzyński Ośrodek Kultury, Milanowskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Kultury „Kamyk” w Pruszkowie,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Nadarzynie,
• Komisariat Policji w Nadarzynie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie,
• Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie,
• Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza”,
• Parafia Św. Klemensa w Nadarzynie,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie,
• Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” w Nadarzynie,
• Stowarzyszenie Autorów Polskich Odział Warszawski II,
• Art-Teatr w Milanówku,
• Redakcja „Wiadomości Nadarzyńskich”,
• Redakcja „Co?Gdzie?Kiedy? na Mazowszu,
• Starostwo w Pruszkowie,
• Telewizja Kablowa w Pruszkowie,
• Radio Bogoria,
• Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym „Oficyna Informatyczna”,
• Dziecięca Akademia Artystyczna Kamil Rutkowski,
• Wytwórnia Przyszłości
• Akademia Edukacji Artystycznej i Pedagogicznej „Bajka”.

Wychodząc poza środowisko lokalne współpracujemy także z zagranicznymi wolontariuszami z Firmy LattiTude oraz AIESEC International. Ideą projektu jest wzbudzenie w dzieciach zainteresowania inną kulturą, szerzenie tolerancji i zachęcanie do nauki języków obcych już od najmłodszych lat.