Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Ciepłe wnętrze przedszkola wypełniają ludzie o wielkich sercach, z głowami pełnymi pomysłów, pomocnymi dłońmi.

  

Stanisława Ossowska – dyrektor Przedszkola

  Agnieszka Leszko – dyrektor ds. dydaktycznych

  Sławomir Ossowski – dyrektor administracyjno - techniczny

  Anna Chwiejczak – pracownik administracyjny

  Renata Turczyk – księgowa

  

 Paulina Sokołowska – wychowawca zerówki (grupa fioletowa)

  Agnieszka Leszko – wychowawca  pięciolatków (grupa żółta)

  Ewa Podladowska - wychowawca czterolatków (grupa czerwona)

  Joanna Nasiłowska – wychowawca trzylatków (grupa srebrna)

  Angelika Sokołowska - wychowawca trzylatków (grupa pomarańczowa)

  Marta Cieplińska – wychowawca montessori (grupa przedszkolna)

  Marzena Broma - wychowawca montessori (grupa żłobkowa)

  Aleksandra Wojciechowska – nauczyciel wspomagający

  Dorota Gajlewicz - nauczyciel wspomagający

 Karolina Rutniewska nauczyciel wspomagający

 
  Anna Danielska – pedagog specjalny (terapeuta)

  Magdalena Srebrowska – psycholog

  Ewa Słodownik-Rycaj – logopeda

 Daria Wolaniewska - psycholog

 
   Barbara Pryszło – gospodarz obiektu

 Svietłana Kasprolewicz - asystent wychowawcy

  Adrianna Machnik – asystent wychowawcy

  Stanisława Machnik – asystent wychowawcy

  Maria Ostrowska – asystent wychowawcy

  Ewa Kuśmierska – szef kucharz

  Jadwiga Staroń - pomoc kucharza

   Wojciech Mińkowski - konserwator

  

  Anna Danielska – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

  Krzysztof Marciniak – muzykoterapeuta

  Aleksandra Selibiak – nauczyciel rytmiki

 Leszek Łabędzki - nauczyciel religi

 Matthew Glabiński – nauczyciel języka angielskiego, native speaker