Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzają Państwo Przedszkole Niepubliczne „Jupik“,  już od sześciu lat powierzając nam swoje pociechy. Zaczynaliśmy z jedną małą grupką rozproszonych wiekowo dzieci. Już drugi rok przedszkolny liczba dzieci „Jupikowych“ przekracza siedemdziesiąt, a liczba grup przedszkolnych urosła do pięciu.

Cały zespół naszego przedszkola stara się, aby nie zawieść Państwa oczekiwań. Wyzwanie to skłania nas do nieustannej troski o wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez tworzenie jak najlepszych warunków oraz skuteczne wspomaganie dzieci w procesie edukacyjno-wychowawczym. W działaniu praktycznym oznacza to wykorzystywanie fachowej wiedzy i umiejętności naszej kadry, splecionych z mądrą miłością do dzieci.
 
Chcemy wyzwalać niezwykłą energię i żywotność naszych milusińskich oraz tak rozwijać i zaspokajać ich ciekawość świata, by zaowocowały one  jak najbogatszym, wszechstronnym, rozwojem fizycznym, intelektualnym, psychicznym i etycznym.
 
Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym wszyscy czujemy się dobrze: nasi milusińscy, ich rodzice i my, troszczący się o radość i wszechstronny rozwój naszych dzieci.

Jeśli  Rodzice powierzają swoje pociechy pod naszą opiekę, to tę decyzję (wybór naszego przedszkola) traktujemy z wielką powagą i odpowiedzialnością, przyjmując, że

Przedszkolak

Przedszkolak to mały, młody,

szczególnie wrażliwy człowiek.
Nieskażony, czysty, prawdziwy,
naturalny i niezakłamany.

Żądny poznania i prawdy,

miłości, bezpieczeństwa.
Pełen pozytywnej energii,
dobroci,  pokoju.

Baczny odkrywca,

ciekaw świata i ludzi,
niezwykle chłonny,
bystry obserwator i naśladowca.

Należy w nim umacniać dobro,

którym został obdarowany,
przychodząc na świat.
Nie wolno tego zaniechać!


To przesłanie, które napisałam kiedyś, jest ciągle aktualne. Stanowi ono podstawę, na której budujemy relacje z Dziećmi i ich Rodzicami oraz Partnerami i Przyjaciółmi współpracującymi z nami. Nie ustajemy w ciągłym poszukiwaniu nowych, atrakcyjnych form współpracy. Daje nam to wielką radość tworzenia i inspiruje do pozytywnych przemian.

Z radością patrzymy na dotychczasowy rozwój powierzonych nam dzieci. Cieszy nas także pozytywna ocena wyników naszej pracy, wynikająca z prowadzonych badań ankietowych wśród rodziców, pozytywna opinia naszego środowiska, a także pozytywne oceny wystawione przez organy, które nas kontrolowały w ostatnim okresie (Najwyższa Izba Kontroli i Kuratorium w 2014, a także Kuratorium w 2015).

Ufamy, że w miarę upływu czasu - pomimo różnych trudów - nie tylko nie będziemy tracić ludzkiej wrażliwości i empatii, lecz będziemy je wykorzystywać do coraz bardziej owocnej pracy rozwijającej dzieci, rodziców i nas samych.

 


Nadarzyn, luty 2015                                              dr Stanisława Ossowska


 

Partnerzy i przyjaciele: