Przyjmując za kryterium podziału częstotliwość zajęć, wyróżniamy następujące ich rodzaje:

•    zajęcia z podstawy programowej,
•    zajęcia dodatkowe,
•    inne zajęcia.

Rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pokazowych zarówno z podstawy programowej, jak i zajęć dodatkowych w ustalonych terminach. Są one podawane na bieżąco w Aktualnościach oraz na tablicy ogłoszeń.

Zajęcia z podstawy programowej są realizowane codziennie. Są one opisane w Rocznych planach pracy dydaktyczno-wychowawczej dla każdej z grup udostępnionych w Strefie Rodzica.

Ponadto dzieci odbywają wiele zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. W roku przedszkolnym 2015/2016 są prowadzone następujące zajęcia dodatkowe:

Lp.
Rodzaj zajęć
Częstotliwość
Dla kogo?
1 Język angielski 5 razy w tygodniu wszystkie grupy
2

Korektywa

zobacz

1 raz w tygodniu wszystkie grupy
3 Muzykoterapia 2 razy w tygodniu wszystkie grupy
4 Rytmika 2 razy w tygodniu wszystkie grupy
5 Bum bumy - tuby 1 raz w tygodniu zerówka, 4 latki i 5 latki
6 Religia 1 raz w tygodniu zerówka
7 TUS - zajęcia uspołeczniające 1 raz w tygodniu 5 latki i zerówka
8 Eksperymenty (zajęcie naukowo-eksperymentalne z fizyki i chemii) co 2 tygodnie zerówka

 

 

Cotygodniowe zajęcia są wzbogacone o inne aktywności wymienione poniżej:

Lp.
Rodzaj zajęć
Częstotliwość
1 Zajęcia teatralne sukcesywnie w ramach podstawy programowej
2 Spotkania z artystami - teatrzyki i koncerty 1 raz w miesiącu
3 Rodzice dzieciom (opowiadają o swoim zawodzie lub próbują zainteresować inaczej) 1 raz w miesiącu
4 Kino Jupikowe okazjonalnie
5 Spotkania dzieci z autorami książek dla dzieci 1 raz w roku (czerwiec)
6 Poznawanie „małej ojczyzny” – wycieczki do różnych instytucji i ciekawych miejsc okazjonalnie
7 Wycieczki, np. na ranczo, do teatru co najmniej 1 raz w roku

 

Dotkowo Przedszkole proponuje dla chętnych następujące zajęcia dodatkowe (odpłatne)

 

Nazwa zajęć Częstotliwość  zajęć w jednej grupie Sala Termin Czas trwania zajęć Osoba prowadząca Cena zajęć  za 1 miesiąc, za dziecko
             
Taniec 1xtyg nr 17B

Wtorek

16.00 i 16.35

(II grupa)

30 min Szymon Kuliś 40 zł
             
Szachy 1xtyg nr 18

Środa

16.00

30 min Leszek Ossowski 50 zł
Balet 1xtyg nr 17B

Czwartek

16.00

30 min Anna Mrozowska 60 zł
             

 

Przy prowadzeniu zajęć są stosowane różne metody dobierane do prezentowanego problemu i percepcji dzieci. Na uwagę zasługują zajęcia z zastosowaniem metod Montessori oraz zajęcia z podstawy programowej wspomagane technologiami informacyjnymi.

Wiele spośród zajęć jest prowadzonych na podstawie autorskich programów opracowanych przez naszych nauczycieli.

 

 

Partnerzy i przyjaciele: