O nas

bus

• przedszkole usytuowane jest w pięknym, cichym, pełnym zieleni miejscu (w sąsiedztwie lasu),

• dzieci mają do dyspozycji nie tylko dobrze wyposażone sale dydaktyczne, ale też wiele innych sal i pracowni do zajęć dodatkowych,

• grupy liczą do 20 dzieci,

• przedszkole posiada dobrze wyposażony i bezpieczny ogród zabaw wśród drzew i zieleni,

• dzieci uprawiają dwa ogródki – kwiatowy i warzywny, ucząc się nazw roślin i ich pielęgnowania,

• przedszkole dysponuje własną kuchnią i dba o dobrą jakość wyżywienia,

• dzieci otrzymują cztery smaczne i zdrowe posiłki dziennie (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek).

• wszystkie dzieci mają niezwykle wiele interesujących zajęć dodatkowych w ramach czesnego,

• w prowadzeniu zajęć z podstawy programowej nauczyciele stosują różnorodne metody i techniki nauczania, w tym elementy pedagogiki Marii Montessori oraz techniki multimedialne,

• kucharki przygotowują dania różnych narodów (tzw. „Kulinarną podróż dookoła świata”), wspomagając poznawanie świata,

• dzieci są pod opieką specjalistyczną neurologopedy, psychologa, pedagoga specjalnego oraz terapeuty integracji sensorycznej (SI),

• dzieci  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mają nie tylko zapewnioną opiekę specjalistyczną, ale również są zwolnione z wpisowego i mają obniżone czesne,

• przedszkole prowadzi otwarte, bezpłatne, pedagogizujące szkolenia dla rodziców w formie wykładów, seminariów itp.,

• na stronie internetowej przedszkola, w zakładce Akademia Rodzica, oraz w gazetkach przedszkolnych „Jupik News” przedszkole udostępnia rodzicom informacje zawierające o problematyce edukacyjno-wychowawczej,

• przedszkole prowadzi ogólnodostępną edukację dotyczącą wspomagania dzieci niepełnosprawnych (w gazetkach „Jupik News”, na stronie internetowej oraz na seminariach i wykładach w ramach w ramach otwartych spotkań czwartkowych,

• przedszkole prowadzi tarapię integracji sensorycznej także dla dzieci spoza naszego przedszkola,

• dzieci corocznie spotykają się z autorami książek dla dzieci w ramach cyklu „Autorzy dzieciom, dzieci autorom”, co je inspiruje do podejmowania działań twórczych,

• przedszkole opracowuje i wydaje książeczki dla dzieci (od 2013 roku)  dzięki współpracy z autorami i Oficyną Informatyczną („Śpiewaj z nami” i „Poznaję i kocham Naturę”) 

• opracowuje i wydaje gazetki „Jupik News” promujących wartości edukacji przedszkolnej (od 2013 roku),

• stale współpracuje z artystami organizując comiesięczne teatrzyki lub koncerty w przedszkolu,

• przedszkole organizuje  konkursy zewnętrzne (dla przedszkolaków z innych przedszkoli  - „Konkurs Piosenki Przedszkolnej” (od 2013 roku) i wewnętrzne (dla rodziców i dzieci – „Bombka Bożonarodzeniowa”),

• dzieci biorą aktywny udział  w licznych konkursach i innych imprezach zewnętrznych i wewnętrznych oraz zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, 

• prace plastyczne dzieci, ich  umiejętności wokalno-tanecznych, recytatorskie, wiedza ekologiczna itp. są prezentowane szerokim kręgom odbiorców (wystawy zewnętrzne, np. NOK, plac parafialny, wystawy przedszkolne, Internet (strona „Jupika”, youtube),

• Przedszkole przybliża dzieciom i  promuje  kulturę innych krajów poprzez koncerty (np. Syryjczyków, pieśni marokańskie), przyjmowanie wolontariuszy z innych krajów itp.,

• organizowanie występów rodziców i dzieci zacieśniających więzi społeczne i międzypokoleniowe zarówno w przedszkolu, jak i na zewnątrz przedszkola (np. gościnne występy w NOK),