O nas

bus

Przedszkole prowadzi wspólnie z organem prowadzącym – Fundacją Kultury Informacyjnej (FKI) - otwarte spotkania czwartkowe. Są to otwarte dla wszystkich, bezpłatne wykłady i seminaria, prowadzone przez FKI od stycznia 2003. Od czasu powstania przedszkola znaczna część podejmowanych tematów ma charakter pedagogizujący i jest pomocna rodzicom oraz nauczycielom w wychowaniu i edukacji dzieci. 

Przedszkole przejawia swą aktywność na różnych płaszczyznach, podejmując wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, ale także włączając się w różnorodne inicjatywy organizacji lokalnych.

W maju 2014 świętowaliśmy piąte urodziny „Jupika”. Z tej okazji zorganizowaliśmy uroczyste Święto Rodziny, zapraszając bezpłatnie wszystkie dzieci i ich rodziny z Nadarzyna i okolic. Całe podwórko wypełnione było wieloma atrakcjami. Przygotowano bogaty program artystyczny, w którym na scenie występowały nasze dzieci i ich rodzice, uczniowie ze szkoły muzycznej, autorzy książek dla dzieci. Program sceniczny prowadzili animatorzy. Piknik uświetniły dodatkowo dmuchawce, ciekawe stoiska zaproszonych gości, poczęstunek jupikowymi specjałami itp.

Od chwili powstania Przedszkola Niepublicznego „Jupik” uczestniczy ono aktywnie w imprezach i wydarzeniach lokalnych, jak dożynki, WOŚP, Piknik Rodzinny. Dzieci uczestniczą w licznych konkursach (plastycznych, wokalnych, ekologicznych, recytatorskich), prezentują swoje umiejętności wokalno-taneczne i aktorskie, występując na wielu okolicznych scenach (między innymi w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, w czasie Pikniku Rodzinnego na terenie parafii Św. Klemensa, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie, w Parku Potulickich w Pruszkowie, w Ośrodku Kultury Arsus w Warszawie itp.).

Przedszkole jest od 2013 roku organizatorem corocznego Konkursu Piosenki Przedszkolnej dla dzieci przedszkolnych z powiatu pruszkowskiego. Cieszy się on dużą popularnością.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w licznych akcjach charytatywnych i proekologicznych. Przykładowo, wspierają WOŚP (corocznie), Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, schroniska dla zwierząt, zbierają plastikowe zakrętki na różne akcje, zbierają makulaturę na studnie dla Sudanu, zbierają zużyte baterie.

Przedszkole opracowuje i wydaje gazetkę „Jupik News” poczynając od 2013 roku. Promuje ona wartość wychowania przedszkolnego, oraz porusza problematykę edukacyjno-wychowawczą dotyczącą dzieci przedszkolnych. Dotychczas wydało również dwie książeczki dla dzieci „Śpiewaj z nami” i „Poznaję i kocham Naturę”. Zarówno gazetki jak i książeczki są rozpowszechniane bezpłatnie krzewiąc między innymi informację o wartościach i działaniach przedszkola.

Przedszkole podejmuje działania nie tylko na rzecz społeczności lokalnej. Od 2013 roku umożliwia pobyt wolontariuszom z różnych krajów, którym zapewnia zakwaterowanie i pobyt oraz poznawanie naszej kultury w zmian za możliwość intensywniejszej nauki języka angielskiego przez nasze dzieci oraz poznawanie odmiennych kultur. Dotychczas gościliśmy studentów z Kanady, Australii, Rosji, Brazylii, Filipin i Maroka.