Adaptacja to pierwszy WIELKI krok w rozwoju dziecka.
Jak każde zderzenie człowieka z czymś nowym, może rodzić uczucia lęku i stresu.
Są jednak sposoby, jak możemy ułatwić ten szczególny czas dzieciom.  

Co sprzyja adaptacji do przedszkola?
★    własne, pozytywne nastawienie do przedszkola;
★    wiara w dziecko, że sobie poradzi w nowym miejscu;
★    wcześniejsze, wspólne poznanie przedszkola i nauczycielek;
★    rozmowa z dzieckiem o tym jak wygląda dzień w przedszkolu;
★    wspólne przeczytanie bajki, której bohater przeżywa swoje pierwsze spotkanie
z przedszkolem;
★    wspólny wybór przedszkolnej „wyprawki”;
★    brak pośpiechu przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola;
★    wypracowany rytuał pożegnania (spokojny i w miarę możliwości krótki);
★    odprowadzanie dziecka przez osobę bliską, nie „rozklejającą się” podczas pożegnania;
★    krótszy czas przebywania dziecka w przedszkolu w początkowym okresie;
★    informowanie dziecka kiedy się po nie przyjdzie w odniesieniu do rozkładu dnia
(np. po obiedzie, podwieczorku). Kluczowe jest dotrzymywanie słowa!;
★    przynoszenie jednej ulubionej przytulanki/zabawki do przedszkola;
★    akceptacja naturalnych zmian w zachowaniu dziecka np. gorszego apetytu, zmęczenia
(jednocześnie nie zmuszanie do jedzenia, dawanie możliwości odpoczynku);
★    akceptacja emocji dziecka (płacz jest naturalnym zachowaniem dziecka w sytuacji adaptacji,
gdyż dziecko musi zaufać nowo poznanym osobom, poczuć się bezpiecznie);
★    zachęcanie dziecka do samodzielności (szczególnie przy takich czynnościach jak jedzenie, higiena osobista, ubieranie, rozbieranie);
★    nie wprowadzanie (równocześnie z adaptacją) innych zmian w życiu dziecka (np. nie jest to dobry czas na rozstanie z pieluchą czy smoczkiem);
★    zaufanie do wychowawców i współpraca z nimi.

Co utrudnia adaptację do przedszkola?
➢    stwarzanie dziecku nierealnego obrazu przedszkola (koloryzowanie lub straszenie przedszkolem);
➢    przedłużający się pobyt rodzica z dzieckiem w przedszkolu (np. wystawanie pod salą)
➢    wychodzenie ukradkiem bez pożegnania;
➢    płacz i zdenerwowanie opiekuna podczas pożegnań z dzieckiem;
➢    negatywne nastawienie opiekuna do przedszkola;
➢    niedotrzymywanie danego słowa dziecku (np. spóźnianie się po odbiór dziecka);
➢    brak współpracy z wychowawcą, brak zaufania do jego umiejętności;
➢    szybkie „poddanie się” rodzica.

Pamiętajmy, że okres adaptacji jest indywidualny dla każdego dziecka. Niektóre dzieci przyzwyczają się do nowego miejsca po 1-2 tygodniach, a niektóre po 3 miesiącach.


Opracowała mgr psychologi Karolina Skowrońska